top of page
banner afid.jpg

Servei Intervenció i Suport Familiar

​Al Servei d'Intervenció i Suport Familiar oferim diferents recursos per promoure el benestar emocional dels membres de la família en el seu conjunt o individualment, prèvia diagnosi de la situació plantejada.

 

Oferim doncs els següents recursos.

  • Diagnosi clínica i orientació terapèutica

  • Tractament psicològic i psicoeducatiu: psicoteràpia, reeducació, logopèdia, teràpia familiar.

  • Treball familiar en competències parentals i parentalitat/marentalitat positiva

Servei Suport Educatiu

​Al Servei de Suport Educatiu volem donar un espai on els infants i joves puguin desenvolupar les seves capacitats vers els aprenentatges tant escolars com relacionals amb els companys, família i entorn. Per això cal realitzar una diagnosi prèvia i saber d'on provenen les dificultats que presenten. Això ens ajudarà a treballar de manera individualitzada i focalitzada.

 

Oferim doncs els següents recursos:

  • Diagnosi i tractament psicopedagògic dels trastorns d'aprenentatge

  • Orientació pedagògica  basada en la descoberta d'habilitats i competències

  • Reforç educatiu individual i grupal

  • Acompanyament i  assessorament  en el medi escolar.

Contacte

Vols saber més de nosaltres?

Gràcies!
bottom of page